De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom. De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom.

Op deze pagina vindt u bijzonderheden over actuele onderwerpen en een overzicht van de kerkdiensten in de aanstaande periode. Via het menu bovenaan kunt u vele andere gegevens over ons bereiken.

 
Kerkdiensten in de aanstaande weken Kerkdiensten in de aanstaande weken

Alle diensten vinden plaats in de Protestantse kerk aan de Jhr Von Heijdenstraat in Haaksbergen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 

Datum Bijzonder-
heden
Aanvang Voorganger(s)
22 juli Dienst 10u00 Mw. L. Sies, Neede
29 juli Dienst 10u00 Mw. ds. H.J. Elzenga

Voor meer details, zie het rooster onder het tabblad vieringen (klik hier).

 
Beroepingswerk Beroepingswerk

Op een aparte pagina (klikt u hier) treft u diverse documenten aan die verband houden met de vacature voor een

predikant (m/v) voor 1.0 fte
die de Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse gesteld heeft.
Daar staat ook hoe gemeenteleden eventueel namen kunnen opgeven van door hen geschikt geachte predikanten.

 
Beleidsplan Beleidsplan
Het beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van donderdag 5 juli 2018 besproken. Een aantal gemeenteleden heeft commentaar gegeven en daarover is in de vergadering gesproken. Er werden enkele wijzigingen aangebracht. Nu deze zijn verwerkt is het Beleidsplan 2018-2022 van de Protestantse Gemeente te Haaksbergen-Buurse gereed.
U kunt het hier inzien.

 
Actuele ontwikkelingen Actuele ontwikkelingen

De stand van zaken rond het emeritaat van Ds.N.J. Pronk en wat daar het vervolg op is, vindt u in alle beschikbare details op deze webpagina beschreven.

 
Kerkcafé Kerkcafé

Elke laatste vrijdag van de maand is er voor de middengeneratie een mogelijkheid om informeel elkaar te ontmoeten. Ben je tussen de 30 en 55 jaar, dan zouden we het heel fijn vinden om je te verwelkomen.
Het Gemeentecentrum (aan de Enschedesestraat) is open en de koffie is gezet vanaf 20.00 uur.
Maar als je later op de avond wilt komen en een glaasje wijn, een biertje of wat fris met ons wilt drinken, is dat ook prima!
Hopelijk tot ziens op vrijdagavond 27 juli!!

Groetjes, Gert, Gonda, Johan en Olaf

lees meer »
 
Rommelmarkt Rommelmarkt

De opslagloods die nu een geruime periode in gebruik is, is mooi droog en goed toegankelijk. De aanvoer van spullen is groot en wij moeten goed sorteren op bruikbaarheid en heel verstandig opslaan anders is er binnen korte tijd ruimtegebrek. U begrijpt al, er wordt door een relatieve kleine groep vrijwilligers in deze periode voor de daadwerkelijke Rommelmarkt hard gewerkt. Wij kunnen best een aantal mensen meer gebruiken en dan vooral in de week van opbouw. Op maandag 20 augustus wordt daarmee gestart, de eerste twee dagen zijn nodig om de kramen en tenten te plaatsen, woensdag t.e.m. vrijdag zijn de aanvoerdagen van de te verkopen spullen. Niet alleen het sorteren en uitstallen kost veel tijd, ook het uit de opslag halen en zorgen dat het bij de juiste kraam terecht komt is arbeid intensief. Mocht u kunnen en willen helpen en dat hoeft echt niet alle dagen te zijn, neem dan alstublieft contact op met onze voorzitter Mevr. De Greef (  5742035) of de secretaris....

lees meer »
 
Preekbingo Preekbingo

Wie in de kerkdienst van 8 juli jl. was, heeft al gehoord over de preekbingo. De middag ervoor had ik gehoord dat er mogelijk een noodscenario nodig was voor de kinderen in de leeftijd van de kindernevendienst. Voor de jongsten had ik een kleurplaat, voor de iets ouderen een preekbingo.
......

 

lees meer »
 
Jeugdwerk Jeugdwerk

Hé jongens en meiden van de basisschool,

Vrijdag 14 september 2018 starten we met een nieuw seizoen van "De Rainbow Kids Club". De Rainbow Kids Club is van alle kerken in Haaksbergen. Één keer in de maand is er op vrijdag een activiteit in het Gemeentecentrum bij de Maranatha kerk in Haaksbergen (Enschedesestraat 16).
De activiteiten zijn verschillend. Zo kunnen we gaan knutselen, spelletjes spelen, film kijken, uitstapjes maken, speurtochten organiseren en nog vele andere activiteiten. Ook staan we soms stil bij de feesten uit het kerkelijk jaar....

lees meer »
 
Gevraagd: koster Wiedenbroek Gevraagd: koster Wiedenbroek

Gevraagd: koster voor de Wiedenbroek-diensten.
Onze trouwe koster Yesa Bozoghlan gaat een opleiding volgen waardoor hij niet meer volledig beschikbaar is voor het kosteren bij de diensten in het Wiedenbroek. Wij zijn op zoek naar iemand die dat wil doen. De diensten vinden plaats op vrijdagmiddag in de oneven weken om 15.00 uur. Van de koster verwachten wij dat zij/ hij beschikbaar is van 14.15 — 16.15. Het gaat om het klaarmaken van de kapel voor de kerkdienst, een aantal eenvoudige werkzaamheden in een aangename, informele sfeer met enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Je wordt vrijwilliger bij Livio en bent dus verzekerd. lnlichtingen bij: ds. Jan Bouwmeester, (0651905837 of 0900-9200, of

 
Bloemendienst Bloemendienst

Jarenlang, ik weet eigenlijk niet beter, werden op zaterdagochtend de bloemen voor de bloemendienst bij onze koster Martin Slomp ingeleverd. Maar nu is hij met pensioen. En is hiervoor dus niet meer beschikbaar. Gelukkig hebben we een oplossing gevonden. U kunt de bloemen op zaterdagochtend tussen 10 en 11 uur brengen naar de heer en mevrouw Fianke- Hilberink. Hun adres is Zeedijk 29. Wilt u dit alstublieft onthouden voor als u aan de beurt bent?
Fred Groot Nibbelink scriba

 
Kerktelefoon Kerktelefoon

Graag willen we nogmaals de aandacht vestigen op de mogelijkheid om de kerkdienst live te beluisteren via de kerktelefoon of via internet. Voor het geval u geen computer heeft stelt de kerk een speciale ontvanger ter beschikking om hiermee de dienst te volgen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725.
Wanneer u over een computer of tablet beschikt, dan kunt u via www.kerkomroep.nl   naar een website waar u de plaatsnaam Haaksbergen invult. Ook kunt u hier de diensten van de afgelopen tijd beluisteren.
Wanneer u over een papieren orde van dienst wilt beschikken kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725. Deze wordt dan bij u thuisbezorgd. Ook kunt u de orde van dienst via de website inzien (klik hier).