Fotoalbums

U krijgt per fotoalbum eerst een overzicht te zien. Wanneer u klikt op een foto, krijgt u een vergrote versie te zien en kunt u door het album bladeren.

Adventsschikkingen 2018

Dit album sluit aan op het artikel waarin een toelichting staat op de liturgische schikkingen die in de adentscyclus van 2018 in de kerkzaal getoond zijn.

Bekijk alle foto's
 
Oogstdankdienst

Oogstdankdienst 2018

Meer dan 130 pakketten van bloemen en/of fruit zijn er klaar gemaakt en bezorgd. De gemeenteleden hadden genoeg van beide afgegeven om alle in aanmerking komende bejaarden zo'n pakket te bezorgen.
De foto's tonen de voorbereidingen, waarbij de pakketten worden samengesteld in in de kerk opgesteld.

Bekijk alle foto's
 
Boekenmarkt

Boekenmarkt

Op 9 en 10 november vond in de Maranathakerk een boekenmakrt plaats, waarvan de opbrengst bestemd was vor het Project van Kerk in Actie: "kwetsbare ouderen in Moldavië".
Dit album laat zien dat de toeloop uitstekend was. De opbrengst ook.

Bekijk alle foto's
 
Laatste zondag kerkelijk jaar

Zondag 25 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar 2018

Op deze zondag worden alle gemeenteleden gedacht die in het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen worden genoemd en voor ieder wordt een kaars ontstoken.
Ook krijgen alle aanwezigen de gelegenheid zelf een kaars aan te steken voor hun overleden naasten.
Het laatst wordt door de voorganger een kaarsje aangestoken voor allen van wie de naam door niemand genoemd wordt, vergeten en verloren, maar door God gekend.
De foto's tonen de schikking van alle aangestoken kaarsen.

 

Bekijk alle foto's
 
Rondgang diaconie

Op 20 oktober nam een beperkt aantal leden van de beheerscommissie van de diaconie en de kerkenraad deel aan de tweejaarlijkse rondgang langs een aantal objecten die eigendom zijn van de diaconie. Dit jaar waren dat de boerderij 't Amerika en de kavels rondom de erven Kleinsman.
Dit album toont een selectie van de foto's die daarbij gemaakt zijn.

Bekijk alle foto's
 
Vrijwilligersdag 2018

Op 22 september kwamen vele vrijwilligers naar de Richtershof. De uitnodiging daartoe was al maanden geleden en bij herhaling verspreid via het Kerkblad, de website, posters en de zondagse afkondigingen. Inderdaad velen hadden zich gemeld. Namens de kerkenraad heette Karel van der Lecq hen welkom en bedankte hij iedereen voor zijn/haar bijdrage aan onze gemeente.
Het programma was aantrekkelijk: na de welkomsthee/koffie volgde in de kerkzaal een optreden van het koor ClipperS Crew Singers. Als afsluiting kregen de gasten een warm en koud buffet aangeboden.
Dit album bevat een aantal sfeerfoto's van de bijeenkomst.

Bekijk alle foto's
 
Rommelmarkt 2018

Dit album bevat een reeks foto's van de rommelmarkt 2018. De eerste foto's laten zien hoe de markt op vrijdag werd opgebouwd. Dan gaan op zaterdagmorgen de hekken open (foto 15) en stroomt het publiek naar binnen. De andere foto's laten zien dat langzamerhand de voorraad goederen leeg verkocht raakt, hoewel er nog steeds "het nodige" te kiezen valt.

Bekijk alle foto's
 
Liturgische schikkingen lijdenstijd 2018

40-dagentijd en Pasen 2018

De schikkingen in de 40-dagentijd laten de doortocht door de woestijn zien. Zand en stenen symboliseren de woestijn waarbij we iedere zondag een ander detail op die tocht tegenkomen. Het pad van jute op een paarse ondergrond is het symbool voor de moeilijke weg door de woestijn naar het land van belofte. De kaars laat zien dat we op weg zijn naar dat beloofde land /Pasen.
 
De kleur van de antependium is op de meeste zondagen paars.
Op de vierde zondag in de 40-dagentijd gloort er hoop aan de horizon en is de kleur roze. Deze kleur komt ook tot uitdrukking in de schikking.
 
Palmzondag is de feestelijke intocht in Jeruzalem. Een feestelijk element van de kleur rood komt hierbij in de schikking tot uitdrukking, de ondergrond blijft paars.
 
Op Witte Donderdag staan de voetwassing en het laatste avondmaal centraal. De schikking bestaat uit een lampetkan en kom, daarnaast uit een karaf wijn met ongezuurd brood. Het kruis ligt op de achtergrond al klaar. Wel blijft er uitzicht op het licht in de vorm van een brandende kaars.
 
Op Goede Vrijdag zien we het staande kruis met groene takken als teken van hoop.
 
In de Paaswake en Paasmorgen vieren we het feest van de opstanding. Als teken daarvan een uitbundige schikking.

Bekijk alle foto's
 
Liturgische bloemschikkingen lijdenstijd 2017

Album van de liturgische bloemschikkingen in de lijdenstijd 2017.

Zoals meestal in de belangrijke cycli van het kerkelijke jaar stonden er ook op alle zondagen in de lijdenstijd en bij alle diensten in de Goede Week liturgische bloemschikkingen in de kerk. Het thema van de schikkingen was dit jaar “Sta in je kracht”. Bij elk van de schikkingen behoorde een kort bezinningswoord:

Zondag 5 maart:
Sta in je kracht.
Jezus laat zich niet verleiden
door de glans en schittering
die hem getoond worden.
Sterker dan alle machten
is de kracht van Gods liefde.
Sta in die kracht.

Zondag 12 maart:
Sta in je kracht
met regels ten leven en hemels licht
dat er zomaar soms even kan zijn.
Herinnering die blijft en vreugde geeft.
Sta in die kracht

Zondag 19 maart:
Sta in je kracht.
Neem van het levende water
dat geboden wordt.
Levenskracht, gegeven uit liefde
die opricht
om te staan in je kracht
 
Zondag 26 maart:
Sta in je kracht.
Laat je aanraken door Jezus’ liefde
die vooroordelen afbreekt.
Zie met de ogen van het hart.
Dat geeft kracht.
 
Zondag 2 april:
Sta in je kracht.
Zie, hoe wat dor is tot leven komt
wat dood lijkt.
Sta op.
Gods levensgeest
blaast kracht in.
 
Zondag 9 april - Palmpasen:
Sta in je kracht.
Jezus rijdt Jeruzalem binnen.
Niet hoog te paard, maar op een ezel.
Nederig, barmhartig, liefdevol.
Dat zijn de koninklijke krachten.
Gods kracht

Zaterdag 15 april - paaswake en zondag 16 april - pasen
Gods kracht breekt door het donker van de dood heen.
Licht raakt ons aan.
Kom, sta op, deel het leven, deel vertrouwen.
God van licht en leven.
In Jezus is de dood overwonnen.
In die kracht mogen wij staan.

 

Bekijk alle foto's
 
BruggetjeTussenBegraafplaatsen

Doorgang Hervormde begraafplaats met het Waarveld, in gebruik genomen.
Zie de foto's van dit album.

Door als eerste van de veertigtal genodigden, het bruggetje te betreden, heeft onder luid applaus burgemeester Gerrit Jan  Kok, j.l. vrijdag de doorgang van de Hervormde begraafplaats met het Waarveld te Haaksbergen in gebruik genomen.
 
Men was erg enthousiast over het feit, dat de bezoekers van de begraafplaatsen, nu beide rustplaatsen, met elkaar verbonden, kunnen bezoeken zonder om te lopen.
 
Na de officiële in gebruikneming, was er in de Richtershof een informeel samenzijn, met een prachtige taart met foto van de brug, gemaakt en gesponsord door bakkerij Spikker.
 
De burgemeester was enthousiast over het realiseren van de al jaren gekoesterde wens, om de doorgang te bewerkstelligen.
 
Met een kort woord van dank, door de voorzitter van de stichting Hervormde begraafplaats, voor de inzet van velen die hebben bijgedragen dit project voor elkaar te krijgen, werd de middag afgesloten, waarbij ook de grote groep vrijwilligers van het onderhoud van de begraafplaats, extra werden genoemd.
 
Al met al een goede afsluiting van een voor Haaksbergen goede zaak.
 

Bekijk alle foto's
 
Restauratie hervormde kerk

Restauratie hervormde kerk

Onlangs is de restauratie van de buitenkant van de kerk voltooid, nadat het interieur in 2008 al gerenoveerd werd. De kerkrentemeesters hebben uiteraard toezicht gehouden. Eén van hen, de heer B.G. Knaap, heeft gaande het werk een foto documentatie opgebouwd, zodat goed is te zien hoe het gebouw er voor en na de restauratie uitzag. Hieronder één van de foto's.

Bekijk alle foto's