Mw. Ds. Alida Groeneveld Mw. Ds. Alida Groeneveld

Alida Groeneveld, interim-predikant
Het komende half jaar (dwz januari - juni 2018; red.) zal ik als interim-predikant in uw gemeente werkzaam zijn voor maximaal 16 uur per week.

Mijn naam is Alida (met de klemtoon op de eerste A) Groeneveld. Ik ben geboren en opgegroeid in Delfzijl waar mijn ouders zich vestigden voor werk en een woning. Ik heb theologie gestudeerd in Groningen, de kerkelijke opleiding deed ik aan het Evangelisch-Luthers Seminarium in Amsterdam. Ik ben ruim twintig jaar predikant.  Mijn eerste gemeente was de Evangelisch-Lutherse Gemeente Naarden-Bussum, daarna ben ik in 2005 als predikant verbonden aan de Evangelisch-Lutherse Gemeente Weesp met het oog op de fusie tot de Protestantse Gemeente Weesp-Driemond. Sinds september 2016 ben ik parttime werkzaam als predikant-geestelijk verzorger bij ’s Heeren Loo te Ermelo, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

In het kader van de Permanente Educatie heb ik de opleiding tot interim-predikant gedaan. Van oktober 2016-oktober 2017 heb ik als interim-predikant gewerkt, aanvankelijk in de Gereformeerde Kerk Amerongen-Elst, en na de fusie in januari 2017 in de Protestantse Wijkgemeente Amerongen.

Als interim-predikant zie ik mijn rol als een betrokken buitenstaander die voor een specifieke taak een bepaalde periode meeloopt en meedenkt. Samen met de gemeente wil ik op zoek gaan naar bronnen van hoop, opdat de gemeente voluit gemeente van Christus kan zijn. Mijn rol als interim-predikant zal een andere zijn dan de eigen gemeentepredikant; een aantal taken zal ik ook niet kunnen doen binnen het tijdsbestek van 16 uur per week.

Namens een voorloper van Kerk in Actie zijn mijn man en ik van 1988 – 1994 uitgezonden geweest naar de Reformed Church in Zambia. De Gereformeerde Kerk aldaar heeft twee ziekenhuizen, en daarvoor waren artsen nodig. Ik heb in die periode mijn doctoraalscriptie geschreven over de geschiedenis van de kerk na de onafhankelijkheid van de zgn. moederkerk in Zuid-Afrika.  Ik ben betrokken geweest bij het ontstaan van twee publicaties van ‘Op Goed Gerucht’ Doornse Levenskunst en  Doorns Evangelie.
Ik woon in Almere, samen met mijn man Henk Kole. Hij is hier werkzaam als huisarts. We hebben samen twee dochters: Debora (20) en Rebecca (18) die allebei op kamers wonen in respectievelijk Delft en Amsterdam. Er is af en toe tijd voor onze hobby lange afstandswandelingen maken.  Daarnaast fotografeer ik graag.

Ik probeer mijn werk te concentreren op dinsdag en vrijdag. U kunt mij bereiken op het volgende e-mailadres of telefonisch op 06-11031939. Wilt u bij geen gehoor een bericht inspreken? Dan bel ik u terug.

Ik kijk uit naar de samenwerking!
Ds. Alida Groeneveld


 

terug