Kerk in Actie

Kerk in Actie

De activiteiten van de commissie Kerk in Actie maken onderdeel uit van het diaconale werk. De contactpersonen zijn:

Mevr. M.I. Schukkink, T: 5725224, E:  

De heer A.B. Baas, T: 5721129, E:  .

 

Kerk in Actie is een landelijke organisatie. Zie www.kerkinactie.nl .

Kerk in Actie biedt wereldwijde hulp.
Kerk in Actie steunt zowel in Nederland als wereldwijd het werk van honderden christelijke kerken en organisaties om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. Deze samenwerking is op gebaseerd op gelijkwaardigheid.

Kerk in Actie werkt namens kerken in Nederland.
Kerk in Actie voert haar werk uit in opdracht van de plaatselijke protestantse gemeenten in Nederland. Door de praktische organisatie te bundelen en niet vanuit iedere plaatselijke kerk te regelen, kan het werk professioneler en doelmatiger worden gedaan.

Kerk in Actie maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland
Landelijk maakt Kerk in Actie deel uit van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht. Delen van het werk worden mede uitgevoerd namens tien oecumenische kerken.

Het buitenlandwerk doet Kerk in Actie samen met ICCO
Al het buitenlandwerk voert Kerk in Actie uit samen met ICCO, de protestantse ontwikkelingsorganisatie. ICCO ontvangt geld van de Nederlandse overheid, Kerk in Actie ontvangt alleen geld uit eigen fondsenwerving. De geldstromen zijn gescheiden, maar de contacten met de buitenlandse partners zijn gebundeld zodat professioneler en efficiënter gewerkt kan worden.

 
Kerk in Actie nieuws Kerk in Actie nieuws

2018. Een jaar dat in het teken staat bij de werkgroep om nog een mooi bedrag bij elkaar te krijgen voor het project: kwetsbare ouderen in Moldavië. De Christelijke organisatie Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tinareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd.
De eerste actie is een kaartenworkshop, gegeven door Jeanette van Embden. Op zaterdagmorgen 27 januari vanaf 9.30 uur staat in het Gemeentecentrum van de Maranathakerk de koffie klaar en om 10 uur starten we met het maken van kaarten. Het is altijd verrassend met wat voor technieken Jeanette ons kennis laat maken. Een echte aanrader. U betaalt € 10,00 en hoeft geen materiaal mee te nemen.
U kunt zich opgeven bij Machteld Schukkink en Albert Baas.
Er staan uiteraard in 2018 nog meer activiteiten op het programma, maar daarover volgende keer meer.
Namens de werkgroep Kerk in Actie,
Carolien van Harten

 

 
KiA: Paasgroetenkaarten KiA: Paasgroetenkaarten

Palmzondag 25 maart kunt u weer de Paasgroetenkaarten aan gevangenen ondertekenen. Deze kaarten gaan naar gevangenen in binnen- en buitenland.
Het zijn niet zomaar groeten. De kaarten komen voort uit een project in een gevangenis. Onder leiding van de predikant gaan gedetineerden aan de slag met het thema van de 40dagentijdcampagne 'Onvoorwaardelijke Liefde. Ze praten erover en bedenken met elkaar een manier om dat thema te verbeelden. Zo'n Paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt; dat mensen zich even inleven in hun situatie. Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk jaar opnieuw door te geven...

lees meer »