Kerk in Actie

Kerk in Actie

De activiteiten van de commissie Kerk in Actie maken onderdeel uit van het diaconale werk. De contactpersonen zijn:

Mevr. M.I. Schukkink, T: 5725224, E:

De heer A.B. Baas, T: 5721129, E:  .

 

Kerk in Actie is een landelijke organisatie. Zie www.kerkinactie.nl .

Kerk in Actie biedt wereldwijde hulp.
Kerk in Actie steunt zowel in Nederland als wereldwijd het werk van honderden christelijke kerken en organisaties om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. Deze samenwerking is op gebaseerd op gelijkwaardigheid.

Kerk in Actie werkt namens kerken in Nederland.
Kerk in Actie voert haar werk uit in opdracht van de plaatselijke protestantse gemeenten in Nederland. Door de praktische organisatie te bundelen en niet vanuit iedere plaatselijke kerk te regelen, kan het werk professioneler en doelmatiger worden gedaan.

Kerk in Actie maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland
Landelijk maakt Kerk in Actie deel uit van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht. Delen van het werk worden mede uitgevoerd namens tien oecumenische kerken.

Het buitenlandwerk doet Kerk in Actie samen met ICCO
Al het buitenlandwerk voert Kerk in Actie uit samen met ICCO, de protestantse ontwikkelingsorganisatie. ICCO ontvangt geld van de Nederlandse overheid, Kerk in Actie ontvangt alleen geld uit eigen fondsenwerving. De geldstromen zijn gescheiden, maar de contacten met de buitenlandse partners zijn gebundeld zodat professioneler en efficiënter gewerkt kan worden.

 
Kerk in Actie nieuws Kerk in Actie nieuws

Zaterdagmorgen 29 september hebben we de bloemenworkshop gehad. Het was een gezellige morgen onder deskundige leiding van Christa. Ze geeft altijd goede adviezen als je het even niet meer weet. De gemaakte bloemstukken waren weer erg mooi.

Op een warme vrijdagavond, 12 oktober, hebben we het jaarlijkse stamppotbuffet weer gehad. Met ruim 60 mensen hebben we weer genoten van heerlijke stamppotten. Deze waren allemaal door vrijwillige kokers gemaakt. Onze hartelijke dank hiervoor. Geweldig dat we weer mensen bereid hebben gevonden om hieraan mee te werken, zonder jullie had dit niet gekund. Wat voor ons zo normaal is dat wij voldoende te eten hebben, is voor de ouderen in Moldavië niet zo vanzelfsprekend. Daarom is het ook goed dat wij hun kunnen ondersteunen doordat wij hier activiteiten organiseren waar geld mee ingezameld wordt, om hun aan een warme maaltijd te kunnen helpen. De opbrengst van het stamppotbuffet was € 585,70. Hier zijn wij als werkgroep erg blij mee.

Wij zijn alweer bezig met de volgende activiteit, namelijk het jaarlijks terugkerende appeltaartbuffet. U kunt dan een stukje appeltaart kopen voor € 1,00 om uw kopje koffie extra lekker te doen smaken. Deze activiteit is op zondag 4 november tijdens het koffiedrinken na de dienst. Wilt u ook nog wat mee naar huis nemen dan is daar ook gelegenheid voor. Wij hebben hier materiaal voor, maar een eigen bakje hiervoor meenemen is ook helemaal goed.

Op 9 en 10 november is er de boekenmarkt in de Maranathakerk. De opbrengst is ook voor ons project, kwetsbare ouderen in Moldavië.
Namens de werkgroep Kerk in Actie,
Carolien van Harten