Kerk in Actie

Kerk in Actie

De activiteiten van de commissie Kerk in Actie maken onderdeel uit van het diaconale werk. De contactpersonen zijn:

Mevr. M.I. Schukkink, T: 5725224, E:  

De heer A.B. Baas, T: 5721129, E:  .

 

Kerk in Actie is een landelijke organisatie. Zie www.kerkinactie.nl .

Kerk in Actie biedt wereldwijde hulp.
Kerk in Actie steunt zowel in Nederland als wereldwijd het werk van honderden christelijke kerken en organisaties om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. Deze samenwerking is op gebaseerd op gelijkwaardigheid.

Kerk in Actie werkt namens kerken in Nederland.
Kerk in Actie voert haar werk uit in opdracht van de plaatselijke protestantse gemeenten in Nederland. Door de praktische organisatie te bundelen en niet vanuit iedere plaatselijke kerk te regelen, kan het werk professioneler en doelmatiger worden gedaan.

Kerk in Actie maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland
Landelijk maakt Kerk in Actie deel uit van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht. Delen van het werk worden mede uitgevoerd namens tien oecumenische kerken.

Het buitenlandwerk doet Kerk in Actie samen met ICCO
Al het buitenlandwerk voert Kerk in Actie uit samen met ICCO, de protestantse ontwikkelingsorganisatie. ICCO ontvangt geld van de Nederlandse overheid, Kerk in Actie ontvangt alleen geld uit eigen fondsenwerving. De geldstromen zijn gescheiden, maar de contacten met de buitenlandse partners zijn gebundeld zodat professioneler en efficiënter gewerkt kan worden.

 
Kerk in Actie nieuws Kerk in Actie nieuws

Zaterdagmorgen 30 september is er een workshop met bloemen op een schijf hout gepland, zie ook de flyers. Het kan zijn dat u het Kerkblad pas heeft nadat de workshop heeft plaatsgevonden en dat u graag had willen meedoen. Misschien is dan het stamppotbuffet wat voor u. Dit stamppotbuffet is verschoven van 13 oktober naar 20 oktober om 18.00 uur in de Richtershof. Organisatorisch was 13 oktober niet haalbaar, helaas. U kunt zich opgeven bij Machteld Schukkink en Albert Baas tot en met zondag 15 oktober.
Het appeltaartbuffet van zondag 5 november komt dit jaar te vervallen.

De boekenmarkt wordt gehouden op 10 en 11 november. De opbrengst is voor ons project Levensreddende zorg voor kwetsbare ouderen in Moldavië.

Tijdens onze laatste vergadering hebben wij afscheid genomen van Rita van Oosterom. Zij zat vanuit de diaconie bij ons in de werkgroep. Rita nogmaals ontzettend bedankt voor alles wat je gedaan hebt. Wij zullen je missen.

Namens de werkgroep Kerk in Actie,
Carolien van Harten.