Kerk in Actie

Kerk in Actie

De activiteiten van de commissie Kerk in Actie maken onderdeel uit van het diaconale werk. De contactpersonen zijn:

Mevr. M.I. Schukkink, T: 5725224, E:

De heer A.B. Baas, T: 5721129, E: .

 

Kerk in Actie is een landelijke organisatie. Zie www.kerkinactie.nl .

Kerk in Actie biedt wereldwijde hulp.
Kerk in Actie steunt zowel in Nederland als wereldwijd het werk van honderden christelijke kerken en organisaties om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. Deze samenwerking is op gebaseerd op gelijkwaardigheid.

Kerk in Actie werkt namens kerken in Nederland.
Kerk in Actie voert haar werk uit in opdracht van de plaatselijke protestantse gemeenten in Nederland. Door de praktische organisatie te bundelen en niet vanuit iedere plaatselijke kerk te regelen, kan het werk professioneler en doelmatiger worden gedaan.

Kerk in Actie maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland
Landelijk maakt Kerk in Actie deel uit van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht. Delen van het werk worden mede uitgevoerd namens tien oecumenische kerken.

Het buitenlandwerk doet Kerk in Actie samen met ICCO
Al het buitenlandwerk voert Kerk in Actie uit samen met ICCO, de protestantse ontwikkelingsorganisatie. ICCO ontvangt geld van de Nederlandse overheid, Kerk in Actie ontvangt alleen geld uit eigen fondsenwerving. De geldstromen zijn gescheiden, maar de contacten met de buitenlandse partners zijn gebundeld zodat professioneler en efficiënter gewerkt kan worden.

 
Kerk in Actie nieuws Kerk in Actie nieuws

Op zaterdagmorgen 29 september is een bloemenworkshop gepland in het Gemeentecentrum van de Maranathakerk om 10 uur. Hopelijk heeft u zich al opgegeven. Het is altijd erg leuk om lekker bezig te zijn met natuurlijke materialen en met een mooi resultaat waar u nog een hele tijd van kunt genieten. De opbrengst is nog steeds voor de kwetsbare ouderen in Moldavië.
Zo op deze mooie nazomeravond realiseer ik me dat ik u alvast weer ons jaarlijkse stamppotbuffet mag melden van vrijdag 12 oktober om 18.00 uur in de Richtershof.
Voor € 7,00 (uiteraard mag u ook meer geven, het is bestemd voor een goed doel: de kwetsbare ouderen in Moldavië) kunt u genieten van heerlijke verschillende stamppotten, gemaakt door enthousiaste kokers. Door onze bijdrage kunnen de kwetsbare ouderen in Moldavië weer voorzien worden van een warme maaltijd. Mocht u ook willen helpen door een stamppot te maken dan kunt u zich aanmelden bij de leden van de werkgroep. Wilt u deelnemen aan het stamppotbuffet dan kunt u zich opgeven tot maandag 8 oktober bij:
Albert Baas, T: 5721129 of M:
Machteld Schukkink,T: 5725224, of M:
Namens de werkgroep Kerk in Actie,
Carolien van Harten