Rooster Rooster

Rooster van kerkdiensten in de komende periode:
Noot:
In de Protestantse kerk wordt normaliter bij elke dienst een blad uitgereikt met daarop de orde. De liederen zijn daarop uiteraard vermeld, maar de teksten ervan en de muziek niet. U wordt verondersteld zelf een liedboek mee te nemen. Voor gasten is er een aantal gast-exemplaren beschikbaar bij de ingang.
Voor hen die thuis meeluisteren is de orde via deze website beschikbaar. (klikt u hier).

 
Zondag 9 december Zondag 9 december

Zondag 9 december, 10u Dienst; tweede advent
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Ds. J. Struyk
Lezingen:  
1e Lezing Maleachi 3: 1-4
2e Lezing Lucas 3: 1- 6
Collectes:  
1e collecte Pastoraat
2e collecte Kerktelefoon

 
Zondag 16 december Zondag 16 december

Zondag 16 december, 10u Dienst; derde advent
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Mw. ds. H.J. Elzenga
Lezingen:  
1e Lezing Sefanja 3 : 14-20 ;
2e Lezing Lucas 3 : 7-18
Collectes:  
1e collecte Rudolphstichting
2e collecte Onderhoud interieur

 
Zondag 23 december Zondag 23 december

Zondag 23 december, 10u Dienst; vierde advent;
afscheidsdienst cantor/organist
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Ds. N.J. Pronk
Lezingen:  
1e Lezing Micha 5 : 1 – 6
2e Lezing Lucas 1 : 39 – 45
Collectes:  
1e collecte Kerk in actie: Kinderen in de knel
2e collecte Onderhoud kerkgebouwen

 
Maandag 24 december Maandag 24 december

Maandag 24 december, 19u Kinderkerstfeest
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Mw. ds. H.J. Elzenga en de leiding van de kindernevendienst


Maandag 24 december , 22u Kerstnachtdienst
Voorganger Mw. ds. H.J. Elzenga
Lezingen Lucas 2
Collectes:  
1e collecte Kerk in Actie– Kwetsbare ouderen in Moldavië
2e collecte Jeugdwerk
Traditionele kerstliederen. Met medewerking van mezzo-sopraan Annelies Lamm

 
Dinsdag 25 december Dinsdag 25 december

Dinsdag 25 december, 10u Kerstfeest
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Mw. ds. H.J. Elzenga
Lezingen:  
1e Lezing Jesaja 52: 7-10
2e Lezing Johannes 1: 1-14
Collectes:  
1e collecte Kerk in Actie – Kwetsbare ouderen in Moldavië
2e collecte Vorming en toerusting

 
Zondag 30 december Zondag 30 december

Zondag 30 december, 10u Dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Dhr. G. Bouwhuis
Lezingen:  
1e Lezing Jesaja 61: 10 – 62: 3
2e Lezing Lucas 2: 33-40
Collectes:  
1e collecte St. JuNiMO, Haaksbergen
2e collecte Eredienst

 
Maandag 31 december Maandag 31 december

Maandag 31 december, 19u Dienst; vesper
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Leiding Commissie Liturgie
Collectes:  
1e collecte Oudejaarscollecte; eigen kerk

 
Zondag 6 januari Zondag 6 januari

Zondag 6 januari, 10u Dienst; epifanie; nieuwjaarsreceptie
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Mw. ds. H.J. Elzenga
Lezingen:  
1e Lezing Jesaja 60:1-6
2e Lezing Mattheus 2: 1-12
Collectes:  
1e collecte Edukans
2e collecte Onderhoud orgel

 
Zondag 13 januari Zondag 13 januari

Zondag 13 januari, 10u Dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Ds. B.A.B. Wijnbergen
Lezingen:  
1e Lezing Jesaja 40:1-11
2e Lezing Lucas 3: 15-16; 21-22
Collectes:  
1e collecte Nederlands Bijbelgenootschap
2e collecte Jeugdwerk plaatselijk

 
Zondag 20 januari Zondag 20 januari

Zondag 20 januari, 10u Oecumenische gebedsdienst voor de eenheid van kerken en christenen
Locatie St. Pancratiuskerk, Markt, Haaksbergen
Voorganger Mw. ds. H.J. Elzenga en RK-pastor
Lezingen:  
1e Lezing Jesaja 62,1-5
2e Lezing Johannes (1,29-) 2,1-11
Collectes:  
collecte Oecumene: migratie bindt kerken wereldwijd
2e collecte Jeugdwerk plaatselijk


Zondag 20 januari, 19 u Vesper
Locatie: Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4
Voorganger Mw. L. Sies