Rooster Rooster

Rooster van kerkdiensten in de komende periode:
Noot:
In de Protestantse kerk wordt normaliter bij elke dienst een blad uitgereikt met daarop de orde. De liederen zijn daarop uiteraard vermeld, maar de teksten ervan en de muziek niet. U wordt verondersteld zelf een liedboek mee te nemen. Voor gasten is er een aantal gast-exemplaren beschikbaar bij de ingang.
Voor hen die thuis meeluisteren is de orde via deze website beschikbaar. (klikt u hier). Deze versie bevat zowel de tekst als de muziek van de liederen.

 
Zondag 22 juli Zondag 22 juli

Zondag 22 juli, 10uur Dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Mw. L. Sies, Neede
Lezingen:  
1e Lezing Jeremia 23:1-6
2e Lezing Marcus 6: 30-44 (alt.: Efeziërs 1: 15-23)
Collectes:  
1e collecte Kinderfonds Oost-Europa
2e collecte Onderhoud kerkgebouw

 
Zondag 29 juli Zondag 29 juli

Zondag 29 juli, 10uur Dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Mw. ds. H.J. Elzenga
Lezingen:  
1e Lezing Jesaja 63:7-14
2e Lezing Marcus 6: 45-52 (alt.: Efeziërs 2:11-22)
Collectes:  
1e collecte Roosevelthuis / Nieuw Hydepark
2e collecte Onderhoud orgel

 
Zondag 5 augustus Zondag 5 augustus

Zondag 5 augustus, 10uur Dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Mw. ds. A. Groeneveld
Lezingen:  
1e Lezing Deuteronomium 10:12-21
2e Lezing Marcus 7:1-23 (alt.: Efeziërs 3:1-13)
Collectes:  
1e collecte Project eenzaamheidszorg
2e collecte Vorming en Toerusting

 
Zondag 12 augustus Zondag 12 augustus

Zondag 12 augustus, 10uur Dienst van Schrift en Tafel
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Mw. ds. A. Groeneveld
Lezingen:  
1e Lezing 2 Koningen 4:8-18 (37)
2e Lezing Marcus 7:24-30 (alt.: Efeziërs 3:1-13)
Collectes:  
1e collecte Kerk in Actie: Zending-Kameroen
2e collecte Eredienst

 
Zondag 19 augustus Zondag 19 augustus

Zondag 19 augustus, 10uur Dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Ds. J. van Schaardenburgh
Lezingen:  
1e Lezing Jesaja 35:1-10
2e Lezing Marcus 7:31-37
Collectes:  
1e collecte St. Noodfonds Haaksbergen
2e collecte Jeugdwerk