Rooster Rooster

Rooster van kerkdiensten in de komende periode:
Noot:
In de Protestantse kerk wordt normaliter bij elke dienst een blad uitgereikt met daarop de orde. De liederen zijn daarop uiteraard vermeld, maar de teksten ervan en de muziek niet. U wordt verondersteld zelf een liedboek mee te nemen. Voor gasten is er een aantal gast-exemplaren beschikbaar bij de ingang.
Voor hen die thuis meeluisteren is de orde via deze website beschikbaar. (klikt u hier). Deze versie bevat zowel de tekst als de muziek van de liederen.

 
Zondag 19 november Zondag 19 november

 

Zondag 19 november, 10uur Dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Ds. N.J. Pronk
Lezingen:  
1e Lezing Genesis 18: 22 – 33
2e Lezing Matteüs 25: 31 – 46
Collectes:  
1e collecte Zonnebloem afdeling Haaksbergen; activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking
2e collecte Eredienst
Rondom de dienst:  
Kosters Dhr. Tj. Canrinus en Dhr. D. Fianke
Crèche Mw. Verbeek-Klandermans
Kindernevendienst Mw. H. Brevink
Bloemendienst Fam. Scholl, Nijenkerkestraat, fam. Voortman, Saalmerinksingel
Autodienst P. Hiemstra (T: 5721005)
Zondag 19 november, 19 uur Vesperdienst
Voorganger Mw. Ds. H.J. Elzenga
  Samenzang en biblioloog

 
Zondag 26 november Zondag 26 november

Zondag 26 november, 10uur Laatste zondag van het kerkelijk jaar; dienst van Schrift en Tafel
Locatie Protestanse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Ds. N.J. Pronk
Lezingen:  
1e Lezing Jesaja 65: 17 – 23
2e Lezing Matteüs 25: 1 – 13
Collectes:  
1e collecte St. de Gevulde Waterkruik; gezond drinkwater in Bedanda, Guinee-Bissau
2e collecte Eredienst
Rondom de dienst:  
Kosters Dhr. J. van Embden en Dhr D. van Harten
Crèche Mw. Wolferink-Van der Weijden
Kindernevendienst Mw. A. Canrinus
Bloemendienst mevr. Bril-Lippinkhof, G. Terborghstraat
Autodienst Dhr Ch. v.d. Hout (T: 5722563)